Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 27/10/2022 αποφάσισε την αύξηση του επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης από 1,25% σε 2,00%, με ισχύ από τις 02/11/2022.

Πατήστε εδώ

Share article: