Για την αίτηση αναστολής δόσεων και τόκων των πιστωτικών σας διευκολύνσεων με βάση το Διάταγμα πατήστε εδώ.