" /> Ενημέρωση - Κ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ.

Σχέδιο Εστία

Το Σχέδιο Εστία αφορά Πιστωτικές Διευκολύνσεις με στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας και την άμβλυνση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων[…]

Πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε

Με στόχο την όσο καλύτερή σας εξυπηρέτηση έχουμε δημιουργήσει πέντε Γραφεία Εξυπηρέτησης […]

Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων

Το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων της ΚΕΔΙΠΕΣ σκοπό έχει την άμεση εξέταση του παραπόνου σας […]