" /> Ενημέρωση - Κ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ.

Προγραμματιζόμενη από την Ελληνική Τράπεζα απενεργοποίηση του Swift Code της πρώην ΣΚΤ

Ενημέρωση για Αιτήσεις Αναστολής Δόσεων

Σχέδιο Εστία

Το Σχέδιο Εστία αφορά Πιστωτικές Διευκολύνσεις με στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας και την άμβλυνση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων[…]

Πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε

Με στόχο την όσο καλύτερή σας εξυπηρέτηση έχουμε δημιουργήσει πέντε Γραφεία Εξυπηρέτησης […]

Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων

Το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων της ΚΕΔΙΠΕΣ σκοπό έχει την άμεση εξέταση του παραπόνου σας […]