" /> ΚΕΔΙΠΕΣ - Κ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ.

Ποιοί Είμαστε

Η  Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ ( ΚΕΔΙΠΕΣ) με αριθμό εγγραφής ΗΕ387704 συστάθηκε  στις 14 Αυγούστου 2018 ως ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης [...]

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΔΙΠΕΣ [...]

Διευθυντική Ομάδα

Διευθυντική Ομάδα ΚΕΔΙΠΕΣ [...]

Οργανωτική Δομή

Οργανωτική Δομή ΚΕΔΙΠΕΣ [...]

Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση ΚΕΔΙΠΕΣ [...]

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΔΙΠΕΣ [...]

Συνεργασία με ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT (CYPRUS)

Συνεργασία με ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT (CYPRUS) ΚΕΔΙΠΕΣ [...]

Θεσμικοί Φορείς

Θεσμικοί Φορείς ΚΕΔΙΠΕΣ [...]

Κατάλογος Δεσμεύσεων

Κατάλογος Δεσμεύσεων ΚΕΔΙΠΕΣ [...]