Ποιοί Είμαστε

Η  Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ ( ΚΕΔΙΠΕΣ) με αριθμό εγγραφής ΗΕ387704 συστάθηκε  στις 14 Αυγούστου 2018 ως ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης [...]

Όραμα

Όραμα ΚΕΔΙΠΕΣ [...]

Αποστολή

Αποστολή ΚΕΔΙΠΕΣ [...]

Αξίες

Αξίες ΚΕΔΙΠΕΣ [...]

Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση ΚΕΔΙΠΕΣ [...]

Κατάλογος Δεσμεύσεων

Κατάλογος Δεσμεύσεων ΚΕΔΙΠΕΣ [...]

Συνεργασία με ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT (CYPRUS)

Συνεργασία με ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT (CYPRUS) ΚΕΔΙΠΕΣ [...]

Θεσμικοί Φορείς

Θεσμικοί Φορείς ΚΕΔΙΠΕΣ [...]

Καταστατικό Εταιρείας

Καταστατικό της Εταιρείας ΚΕΔΙΠΕΣ [...]