Διαχειριστής των χορηγήσεων της ΚΕΔΙΠΕΣ που έχουν καθυστέρηση πέραν των 90-ημερών και των ακινήτων της ΚΕΔΙΠΕΣ που δεν αφορούν ίδια χρήση, είναι η εταιρεία Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd.

http://www.altamirarealestate.com.cy/