Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 22-696616