Ηλεκτρονικό Σύστημα Πλειστηριασμού μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ενυπόθηκων ακινήτων στην Κύπρο.

Για να συνδεθείτε πατήστε εδώ