Ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2024, το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης (ΣΕΑ) της ΚΕΔΙΠΕΣ, το οποίο είχε τεθεί σε ισχύ από τις 31 Οκτωβρίου 2023.

Πατήστε εδω

 

Share article: