Τα παράπονα υποβάλλονται στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών:

  • Δια χειρός ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος όροφος, 1082 Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, Κύπρος
  • Με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22318214
  • Με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση secrtariat@adrcyprus.com
  • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών: http://www.adr.com.cy