21-04-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΖΑΚΑΚΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ

05-04-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΤΡΑΧΩΝΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ

15-04-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

15-04-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΡΑΚΑΠΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ

15-04-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ_ΦΥΛΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

15-04-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

22-04-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ_ΖΩΝΗ-ΚΤΗΡΙΟ

22-04-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ_ΦΥΛΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

22-04-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ_ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

22-04-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ_ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ-ΒΟΥΝΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ

22-04-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΣΓΑΤΑ-ΧΩΡΑΦΙ

22-04-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΠΗΛΕΙΟ-ΧΩΡΑΦΙ

22-04-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΕΛΛΑΚΙ-ΧΩΡΑΦΙ

22-04-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

22-04-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ_ΛΕΜΕΣΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ

22-04-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

22-04-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ

10-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ

10-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΙΑΤΗΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

10-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΙΣΟΓΕΙΑ_ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΤΟΠΟΣ

10-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

20-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ-ΑΓΙΟΣ_ΜΑΜΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

22-04-2021-ΛΕΜΕΣΟ-ΑΓΙΟΣ_ΤΥΧΩΝ-ΤΟΠΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

22-04-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ_ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

13-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ_ΤΥΧΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

10-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΒΑΣΑ_ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ

10-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

10-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΗΜΟΣ_ΛΕΜΕΣΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

10-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ_ΠΛΑΤΡΕΣ-ΙΣΟΓΕΙΑ_ΚΑΤΟΙΚΙΑ

10-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΟΙΛΑΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ(1)

10-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΟΙΛΑΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ

10-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΗΜΙΤΕΛΗΣ_ΚΑΤΟΙΚΙΑ

31-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ

10-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ_ΦΥΛΑ-ΧΩΡΑΦΙ

10-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΩΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ

31-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΟΝΑΓΡΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ

31-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

28-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΝΩΓΥΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ

28-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ-ΠΑΝΩ_ΚΙΒΙΔΕΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

28-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ

28-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ

28-05-20211-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

20-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΡΣΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

31-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ

28-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ-ΧΩΡΑΦΙ

27-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

20-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΛΙΜΝΑΤΗΣ-ΧΩΡΑΦΙ

20-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΟΙΛΑΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ

20-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΒΟΥΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ

20-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΡΙΔΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

20-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΡΙΔΙΑ-ΔΥΜΕΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

08-06-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΡΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

07-06-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΟΥΝΙ_ΖΑΝΑΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

07-06-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

07-06-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΡΑΚΑΠΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

27-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ_ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

28-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΛΑΣΣΑ-ΧΩΡΑΦΙ

31-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ_ΜΑΜΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

31-05-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΡΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 22-696616