29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ – ΟΜΟΔΟΣ – ΧΩΡΑΦΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ_ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΤΙΡΙΟ

29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ_ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ-ΜΟΝΙΑΤΗΣ-ΑΠΟΘΗΚΗ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΣΓΑΤΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΤΟΠΟΣ

29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΙ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΧΩΡΑΦΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ

29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΙΑΤΗΣ-ΑΓΙΟΣ_ΤΥΧΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΛΟΔΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ

29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΖΑΚΑΚΙ-ΙΣΟΓΕΙΑ_ΚΑΤΟΙΚΙΑ

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ-ΧΩΡΑΦΙ

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ_ΝΑΠΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ-ΖΩΝΗ-ΓΡΑΦΕΙΟ

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ_ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ_ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΣΟΓΕΙΑ_ΚΑΤΟΙΚΙΑ

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΕΡΗΜΗ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΙ-ΧΩΡΑΦΙ

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΑΝΔΡΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΦΑΣΟΥΛΑ-ΧΩΡΑΦΙ

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ_ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ.

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΕΣΑ_ΓΕΙΤΟΝΙΑ-ΙΣΟΓΕΙΑ_ΚΑΤΟΚΙΑ

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΕΣΑ_ΓΕΙΤΟΝΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΕΚΛΗΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ (1)

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΕΚΛΗΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΤΡΑΧΩΝΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ (1)

30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΤΡΑΧΩΝΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

11-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

11-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

11-11-20_ΛΕΜΕΣΟΣ-ΤΡΑΧΩΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ

11-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΕΣΑ_ΓΕΙΤΟΝΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

11-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

13-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ_ΑΝΔΡΕΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

13-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

16-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΒΑΣΑ_ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ

16-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ-ΧΩΡΑΦΙ

16-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ(1)

16-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ(2)

16-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ(3)

16-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

17-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ_ΝΕΧΤΑΡΙΟΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

17-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΑΣΑ-ΧΩΡΑΦΙ

17-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ

22-12-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ_ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

22-12-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΙΕΡΩΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ

22-12-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΙ-ΧΩΡΑΦΙ

22-12-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΛΟΔΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

22-12-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ

22-12-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ

24-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΕΛΛΑΚΙ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

24-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ-ΧΩΡΑΦΙ

24-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ-ΧΩΡΑΦΙΑ

27-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΖΑΚΑΚΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

27-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΕΣΑ_ΓΕΙΤΟΝΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

04-12-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

04-12-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΡΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

25-11-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ_ΤΥΧΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ

03-12-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

22-12-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΙ-ΧΩΡΑΦΙ

21-12-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ

18-12-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΥΔΗΜΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ

07-12-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

09-12-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ

 

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 22-696616