06-08-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ_ΠΛΑΤΡΕΣ-ΗΜΙΤΕΛΗΣ_ΚΑΤΟΙΚΙΑ

03-08-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ_ΦΥΛΑ-ΚΤΗΡΙΟ

03-08-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΚΤΗΡΙΟ

30-07-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ_ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

30-07-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΙ-ΧΩΡΑΦΙ

30-07-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

03-08-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ_ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

27-08-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

30-07-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ

30-07-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΤΡΑΧΩΝΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

06-08-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΘΟΛΙΚΗ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

06-08-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΟΜΟΔΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

06-08-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ

27-08-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ_ΘΕΡΑΠΩΝ-ΧΩΡΑΦΙ

27-08-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ

06-08-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

20-08-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

20-08-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ_ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

20-08-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΑΜΑΛΙ-ΧΩΡΑΦΙ

25-08-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

25-08-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

25-08-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΛΙΜΝΑΤΗΣ-ΧΩΡΑΦΙ

27-08-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ_-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΩΡΑΦΙ

27-08-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΗΜΟΣ_ΛΕΜΕΣΟΥ-ΚΤΗΡΙΟ

07-09-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ

07-09-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΦΑΣΟΥΛΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

 

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 22-696616