Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ), η οποία δραστηριοποιείται
στον τομέα της ανάκτησης και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και τη διαχείριση
περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας επιλογής νέου Ανεξάρτητου – Μη
Εκτελεστικού Μέλους για το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Πατήστε εδώ

Share article: