Σχέδιο εξόφλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων με εξασφάλιση

πρώτη κατοικία αγοραίας αξίας μέχρι €350.000 από την ΚΕΔΙΠΕΣ

Πατήστε εδώ

Share article: