06-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΓΚΩΜΗ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

30-07-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ_ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ

30-07-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΡΕΔΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ

30-07-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ-ΧΩΡΑΦΙ(1)

30-07-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ-ΧΩΡΑΦΙ

30-07-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΤΑΚΤΕΛΚΑΛΕ-ΧΩΡΑΦΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

30-07-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ_ΔΕΥΤΕΡΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

30-07-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

30-07-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΗΜΙΤΕΛΗΣ_ΚΑΤΟΙΚΙΑ

30-07-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΜΕΝΟΙΚΟ-ΧΩΡΑΦΙ

03-08-2021-ΛΕΥΚΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΚΤΙΡΙΟ

03-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

03-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

03-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

03-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

27-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ_ΣΑΒΒΑΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

27-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΛΑΜΠΡΑ-ΚΤΙΡΙΟ

27-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

06-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΛΙΑΝΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

06-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΩ_ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

06-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΑ_ΠΕΔΙ-ΧΩΡΑΦΙ

09-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΗΜΙΤΕΛΗΣ_ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

20-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ_ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

20-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ-ΧΩΡΑΦΙ

20-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

20-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΩ_ΔΕΥΤΕΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ

20-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΜΠΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

20-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΧΩΡΑΦΙ

27-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΡΓΑΤΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ

27-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΑ_ΧΩΡΙΟ-ΔΑΛΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

27-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

27-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ

27-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΦΙΚΑΡΔΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ

28-09-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

30-08-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ_ΔΟΜΕΤΙΟΣ-ΚΤΙΡΙΟ

02-11-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΗΜΙΤΕΛΗΣ_ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 22-696642