26-10-2020_ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΣΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

26-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ__-ΤΣΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ_ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΚΤΙΡΙΑ

29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΠΕΔΕΣ-ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΛΗΡΟΥ-ΜΑΛΟΥΝΤΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ

29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ-ΑΓΙΟΣ_ΜΑΜΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΗΜΙΤΕΛΗΣ_ΚΑΤΟΙΚΙΑ

29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΣΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΣΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ

30-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ_ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

30-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

30-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

30-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΙΜΑΚΛΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

30-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

30-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ_ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

30-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ

30-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΣΕΡΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

11-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΜΠΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

11-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΑΓΙΟΣ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

30-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΗΓΕΝΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

06-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

06-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

06-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΑΓΙΑ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΧΩΡΑΦΙ

06-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΗΓΕΝΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

06-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΣΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

11-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

19-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΑ_ΒΑΡΒΑΡΑ-ΠΕΡΑ_ΧΩΡΙΟ-ΧΩΡΑΦΙΑ

19-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

19-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΜΑΜΜΡΗ-ΧΩΡΑΦΙΑ

19-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

13-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

18-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΑ_ΒΑΡΒΑΡΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ(2)

18-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΑ_ΒΑΡΒΑΡΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

18-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΑ_ΒΑΡΒΑΡΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ_(1)

18-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ_ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

18-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΚΑΚΙ-ΑΜΠΕΛΙ

18-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

18-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΑ_ΧΩΡΙΟ-ΑΜΠΕΛΙ

18-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΑ_ΧΩΡΙΟ-ΧΩΡΑΦΙ

19-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΜΕΝΟΙΚΟ-ΧΩΡΑΦΙΑ

19-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΙΑΟΜΕΤΟΧΟ-ΧΩΡΑΦΙΑ

20-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ_ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

20-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

20-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ_ΔΕΥΤΕΡΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

20-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ

20-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΩ_ΔΕΥΤΕΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ

17-12-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

22-12-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

22-12-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ_ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

16-12-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

25-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

25-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

24-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

24-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΧΩΡΑΦΙ

24-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΥΡΥΧΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ

24-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

03-12-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΜΠΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

03-12-2020-ΛΕΥΛΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

30-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΟΤΑΜΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

04-12-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ_ΜΟΝΗ-ΧΩΡΑΦΙΑ

04-12-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΜΠΙΑ-ΔΑΛΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ

04-12-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΑ_ΧΩΡΙΟ-ΑΜΠΕΛΙΑ

04-12-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

22-12-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ-ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

22-12-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΝΙ_ΤΖΑΜΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ

22-12-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

07-12-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

 

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 22-696642