16-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΛΑΜΠΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ

16-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

16-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΝΝΑΒΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

31-03-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΡΓΑΤΕΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

15-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΛΗΡΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ

15-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΧΩΡΑΦΙ

16-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

16-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ

22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΑΜΠΕΛΙ

22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΓΚΩΜΗ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ_ΟΙΚΟΠΕΔΟ

22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ

22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΟΙΚΟΣ-ΔΙΩΡΟΦΗ_ΚΑΤΟΙΚΙΑ

22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΧΩΡΑΦΙ

22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΔΟΥΛΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΑΓΙΟΣ_ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

23-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΜΠΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

23-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΝΗΣΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ

23-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΑΓΙΟΣ_ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

20-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

20-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

20-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΑΜΠΕΛΙ

20-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ

20-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΧΩΡΑΦΙΑ

20-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΟΡΟΥΝΤΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ_ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

20-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ_ΠΥΡΓΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

27-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

27-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΚΤΗΡΙΟ

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΚΑΚΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΠΕΔΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ_ΔΕΥΤΕΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ_ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΩ_ΔΕΥΤΕΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΚΤΗΡΙΟ

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

10-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΔΟΥΛΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ

10-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

13-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

20-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

20-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΩΡΑΦΙ

28-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

20-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

20-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΧΩΡΑΦΙ

20-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ

20-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

28-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ_ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

27-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΩ_ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

07-06-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΧΩΡΑΦΙ

07-06-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ-ΙΣΟΓΕΙΑ_ΚΑΤΟΙΚΙΑ

27-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ_ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ

27-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΚΑΚΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ

27-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

27-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ

27-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΧΩΡΑΦΙΑ

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΛΑΜΠΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ(1)

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

04-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΗΜΙΤΕΛΗ_ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

28-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΚΤΗΡΙΟ

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΜΙΤΣΕΡΟ-ΧΩΡΑΦΙ

31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΟΤΑΜΙ-ΧΩΡΑΦΙ

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 22-696642